Klachtenregeling

 


Als professionele zorgaanbieder zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg. Wij vinden het belangrijk dat wij goede zorg kunnen leveren en met deze klachtenregeling voldoen aan de wet en regelgeving. De belangrijkste reden hiervoor is dat u als deelnemer ten allen tijde de mogelijkheid moet hebben uw klacht te kunnen uiten en dat hiervoor een oplossing geboden wordt.

Natuurlijk doen wij er alles aan om klachten te voorkomen. Maar wanneer u als deelnemer toch een klacht mocht hebben over onze diensten, dan kijken we graag eerst samen of we tot een passende oplossing kunnen komen. Wanneer we er toch samen niet uit kunnen komen is het fijn om te weten dat u kosteloos bij Klachtenportaal Zorg terecht kunt.

Middels onderstaande link kunt u een klacht indienen:
Klacht indienen over geleverde zorg - Klachtenportaal Zorg

of via: info@klachtenportaalzorg.nl